ที่อยู่ วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์

วัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200