ที่อยู่ วัดอุโบสถ

วัดอุโบสถ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100