ที่อยู่ วัดอุภัยราชบำรุง

วัดอุภัยราชบำรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์

จังหวัดกรุงเทพ 10100