ที่อยู่ วัดอุปคุต

วัดอุปคุต ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100