ที่อยู่ วัดอุดมรังสี

วัดอุดมรังสี แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม

จังหวัดกรุงเทพ