ที่อยู่ วัดอินทาราม

วัดอินทาราม แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ