ที่อยู่ วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง

วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม

จังหวัดกรุงเทพ 10120