ที่อยู่ วัดอินทรวิหาร

วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร

จังหวัดกรุงเทพ