ที่อยู่ วัดอัมพวา

วัดอัมพวา แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700