ที่อยู่ วัดอัมพวัน

วัดอัมพวัน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพ 10300