ที่อยู่ วัดอัปสรสวรรค์

วัดอัปสรสวรรค์ แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ

จังหวัดกรุงเทพ