ที่อยู่ วัดอรุณราชวราราม

วัดอรุณราชวราราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

จังหวัดกรุงเทพ