ที่อยู่ วัดอยู่ดีบำรุงธรรม

วัดอยู่ดีบำรุงธรรม แขวงออเงิน เขตสายไหม

จังหวัดกรุงเทพ 10220