ที่อยู่ วัดอมรินทราราม

วัดอมรินทราราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ