ที่อยู่ วัดอมราวราราม

วัดอมราวราราม แขวงคลองถนน เขตสายไหม

จังหวัดกรุงเทพ 10220