ที่อยู่ วัดอมรทายิการาม

วัดอมรทายิการาม แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700