ที่อยู่ วัดอภัยทายาราม

วัดอภัยทายาราม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

จังหวัดกรุงเทพ 10400