ที่อยู่ วัดอนัมนิกายาราม

วัดอนัมนิกายาราม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

จังหวัดกรุงเทพ 10800