ที่อยู่ วัดอนงคาราม

วัดอนงคาราม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน

จังหวัดกรุงเทพ 10600