ที่อยู่ วัดหิรัญรูจี

วัดหิรัญรูจี แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ