ที่อยู่ วัดหัวฝาย

วัดหัวฝาย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100