ที่อยู่ วัดหัวกระบือ

วัดหัวกระบือ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน

จังหวัดกรุงเทพ 10150