ที่อยู่ วัดหลักสี่

วัดหลักสี่ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

จังหวัดกรุงเทพ