ที่อยู่ วัดหลักสาม

วัดหลักสาม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม

จังหวัดกรุงเทพ 10160