ที่อยู่ วัดหม้อคำตวง

วัดหม้อคำตวง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200