ที่อยู่ วัดหมื่นสาร

วัดหมื่นสาร ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50100