ที่อยู่ วัดหมื่นล้าน

วัดหมื่นล้าน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200