ที่อยู่ วัดหมื่นตูม

วัดหมื่นตูม ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200