ที่อยู่ วัดหนัง

วัดหนัง แขวงบางค้อ เขตจอมทอง

จังหวัดกรุงเทพ