ที่อยู่ วัดหนองใหญ่

วัดหนองใหญ่ แขวงสายไหม เขตสายไหม

จังหวัดกรุงเทพ 10220