ที่อยู่ วัดหนองแขม

วัดหนองแขม แขวงหนองแขม เขตหนองแขม

จังหวัดกรุงเทพ 10160