ที่อยู่ วัดหนองจอก

วัดหนองจอก แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพ 10530