ที่อยู่ วัดหนองคำ

วัดหนองคำ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50300