ที่อยู่ วัดหงส์รัตนาราม

วัดหงส์รัตนาราม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่

จังหวัดกรุงเทพ