ที่อยู่ วัดสุวรรณ

วัดสุวรรณ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน

จังหวัดกรุงเทพ