ที่อยู่ วัดสุวรรณาราม

วัดสุวรรณาราม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ