ที่อยู่ วัดสุวรรณประสิทธิ์

วัดสุวรรณประสิทธิ์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม

จังหวัดกรุงเทพ 10240