ที่อยู่ วัดสุธรรมวดี

วัดสุธรรมวดี แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน

จังหวัดกรุงเทพ 10150