ที่อยู่ วัดสุทธิวราราม

วัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวา เขตสาทร

จังหวัดกรุงเทพ