ที่อยู่ วัดสุทธาวาส

วัดสุทธาวาส แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700