ที่อยู่ วัดสุทธาวาส

วัดสุทธาวาส แขวงบุคคโล เขตธนบุรี

จังหวัดกรุงเทพ 10600