ที่อยู่ วัดสุทธาราม

วัดสุทธาราม แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน

จังหวัดกรุงเทพ