ที่อยู่ วัดสุคันธาราม

วัดสุคันธาราม แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต

จังหวัดกรุงเทพ 10300