ที่อยู่ วัดสุขใจ

วัดสุขใจ แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา

จังหวัดกรุงเทพ