ที่อยู่ วัดสีหไกรสร

วัดสีหไกรสร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

จังหวัดกรุงเทพ 10700