ที่อยู่ วัดสีสุก

วัดสีสุก แขวงบางมด เขตจอมทอง

จังหวัดกรุงเทพ 10150