ที่อยู่ วัดสีชมพู

วัดสีชมพู แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก

จังหวัดกรุงเทพ 10530