ที่อยู่ วัดสิริกมลาวาส

วัดสิริกมลาวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว

จังหวัดกรุงเทพ 10230