ที่อยู่ วัดสิตาราม

วัดสิตาราม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

จังหวัดกรุงเทพ 10100