ที่อยู่ วัดสิงห์

วัดสิงห์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด

จังหวัดกรุงเทพ 10700